Workshop fotos

 • Børnene oplever at være en del af en helhed, hvor deres individuelle potentiale sættes frit.

 • Børnene lærer at mærke, at deres helt særegne bidrag nytter i den fælles helhed.

 • Børnene lærer betydningen af at lytte til konteksten og de andre.

 • Børnene lærer at bidrage og tage deres egen vigtige plads.

 • Børnene lærer at dirigere.

 • Børnene lærer at reflektere.

 • Børnene oplever vigtigheden af at rumme andres bidrag.

 • Børnene lærer at sanse nu og her og forstå vigtigheden af dette.

 • Børnene oplever skønheden i klassisk musik.

 • Børnene oplever og mærker vigtigheden af fælles afstemt kommunikation.

 • Børnene oplever, at det at være en del af en helhed i en musikalsk sammenhæng giver indblik i en anden dimension.

 • Børnene oplever at være del af en kreativt skabende proces.

 • Børnene oplever, at det at lykkes sammen og sætte sine kompetencer i spil er et stærkt livsredskab.