Workhop koncept

Det musikalske fællesskab kan repræsentere ethvert fællesskab og de værdier, der gør sig gældende i orkestrets sammenspil, kan skabe refleksioner over, hvad der er væsentligt i et sundt og godt fællesskab – i menneskers liv generelt og i børns i særdeleshed.

Tanken bag

Dirigent i børnehøjde er en workshop for børn om skabelsen af sunde fællesskaber med trivsel. En workshop om at forebygge mistrivsel og mobning ved kunsten at lytte og mærke og med musikken som kraftfuldt billede på netop dette.

Dirigent i børnehøjde er også en workshop, der giver børn redskaber til at være aktører i og medskabere af det sunde fællesskab. Dette kræver egenskaber, som er rigt repræsenteret i det musikalske ensemble. Egenskaber som: evnen til at lytte, mærke, sanse og fornemme, hvad der er på spil. Evnen til at hvile i sig selv samt fornemme de andre omkring sig. Det handler altså både om at være i stand til at skabe det gode fælles og også til at mærke sig selv.

Indholdet

På workshoppen møder børnene det professionelle musiske ensemble bestående af såvel instrumentalister som sangere samt dirigenten.

Børnene lytter til musikeksempler fra den klassiske musik og inviteres til at reflektere med om, hvad der sker, når de enkelte musikeres toner fletter sig sammen og bliver til musik. Hvad sker der? Hvordan kan musikken bliver så fin og smuk? Hvad kræves der? Hvilken rolle har dirigenten? Hvordan reflekteres dette til deres egen verden i de fællesskaber, de færdes i?

Børnene instrueres i og inviteres til at dirigere musikken og mærker den kraftfuldhed, der ligger i at blive en del af musikken. At man med en enkel tilgang kan blive en meget betydningsfuld del af helheden.

Der laves små mindfulness-øvelser, hvor børnene oplever den følelsesnære og sansende dimension af det musikalske fællesskab.

”Prøv at lukke øjnene og tænk på Is. Is på en dejlig sommerdag. Prøv at vælge en smag. Lige præcis den, du holder allermest af. Mærk følelsen af smagen. Husk følelsen. Tænk på den smag og intet andet. ”

Resultat & effekt

 • Børnene oplever at være en del af en helhed, hvor deres individuelle potentiale sættes frit.
 • Børnene lærer at mærke, at deres helt særegne bidrag nytter i den fælles helhed.
 • Børnene lærer betydningen af at lytte til konteksten og de andre.
 • Børnene lærer at bidrage og tage deres egen vigtige plads.
 • Børnene lærer at dirigere.
 • Børnene lærer at reflektere.
 • Børnene oplever vigtigheden af at rumme andres bidrag.
 • Børnene lærer at sanse nu og her og forstå vigtigheden af dette.
 • Børnene oplever skønheden i klassisk musik.
 • Børnene oplever og mærker vigtigheden af fælles afstemt kommunikation.
 • Børnene oplever, at det at være en del af en helhed i en musikalsk sammenhæng giver indblik i en anden dimension.
 • Børnene oplever at være del af en kreativt skabende proces.
 • Børnene oplever, at det at lykkes sammen og sætte sine kompetencer i spil er et stærkt livsredskab.